personlighedsforstyrrelse

En personlighedsforstyrrelse er, når bestemte personlighedstræk, særligt det at være sensitiv, ikke rummes og håndteres effektivt, men i stedet invalideres. Invalidering, dvs. en manglende anerkendelse og forståelse, kan opstå i liv med svigt, mobning og andre traumer. Invalidering kan også opstå under overordnede gode vilkår med kærlige omsorgspersoner, der blot ikke forstod, hvad sensitivitet var, eller hvad de skulle stille op med det.

 

En person med personlighedsforstyrrelse har ofte “forstærkede” personlighedstræk og reagerer kraftigt på sine følelser. Det kan medføre udfordringer i selvbilledet, adfærdsmønstre og særligt i relationer. Personen kan føle, at h*n handler på måder, h*n ikke kan genkende sig selv i. Det kan medføre skyld og skam.

At have en personlighedsforstyrrelse medfører desværre også en større risiko for bl.a. søvnproblemer, spiseforstyrrelser, depression, angst og stress.

 

 
Sensitivitet

At være sensitiv betyder, at du har et følsomt nervesystem, som reagerer hyppigere og mere intenst på stimuli. Det skaber store følelser, både positive og negative, som kan være svære at kontrollere.

 

Der er intet i vejen med at være sensitiv – tværtimod er min erfaring, at sensitive mennesker er engagerede, kreative og meget loyale – men det kan være smertefuldt. Det kan føles som at gå gennem livet uden et beskyttende hudlag på. Alting gør lidt mere ondt. Derfor kræver det accept, tålmodighed og andre mennesker, som kan lære personen redskaber til at være med sin sensitivitet som barn. 

Desværre sker der nogle gange det modsatte. Den sensitive person føler sig let forkert, anderledes og “for meget”, og h*n vil være meget opmærksom på tegn på, at andre også opfatter ham/hende/dem sådan.

 

Hvis du som sensitiv oplever invalidering, svigt og generelt traumatiske oplevelser, kan det have enorme konsekvenser.

Det er her, du kan udvikle en personlighedsforstyrrelse. Det betyder, at dine tanker, følelser og din adfærd kan blive for rigide og ufleksible – eller omvendt, blive for udflydende og grænseløse. Det er vanskeligt at rumme egne følelser, og det skaber usikkerhed, undgåelse og angst. 

 

Du er, med andre ord, hele tiden på overarbejde i dine tanker og følelser, hvilket ofte medfører depression, angst og udbrændthed. 

Det er derfor afgørende at få hjælp til at lære nye måder at være med sit følelsesliv og sine tanker på – at få en grundfølelse af, at du er okay, som du er, og du kan leve et godt liv.

 

Personlighedsforstyrrelser behandles grundet sværhedsgrad og omfang af lidelse i et psykiatrisk forløb i regionen. Det kræver dog for de fleste et langt forløb at opbygge og vedligeholde gode strategier, og det kan være meget hjælpsomt at gå i et længerevarende forløb ved en psykolog efterfølgende.

 

Det kan også være, at du har en personlighedsforstyrrelse af lettere grad, som du gerne vil undersøge og arbejde nærmere med.

 

Jeg har mange års erfaring med behandling af personlighedsforstyrrelser, særligt borderline, ængstelig evasiv, dependent, tvangspræget og skizotypisk sindslidelse. Jeg har specialiseret mig i evidensbaserede behandlingsmetoder, herunder særligt Dialektisk Adfærdsterapi. 

 

Kontakt mig endelig, hvis du vil vide mere om personlighedsforstyrrelser, eller hvordan et forløb hos mig foregår.

 

Scroll to Top