individuel terapi

Individuel terapi er den ”klassiske” terapiform, som langt de fleste vælger. Det er et samtaleforløb, hvor kun du og jeg er til stede, og hvor fokus er på dine udfordringer og ønsker for behandling.

Det er dit helt eget rum.

 

Forløbet foregår sådan, at der i hvert samtale er fokus på både hvad du har oplevet siden sidst og er optaget af, samt et tema eller mønstre, vi overordnet arbejder med.

 

Du kan læse mere om et individuelt forløb her.

egenterapi

Jeg tilbyder også egenterapi til psykologer, der skal opnå autorisation. Det foregår på samme måde som et individuelt terapiforløb beskrevet her, men kan også tilpasses, så det har et mere fagligt perspektiv.

Scroll to Top