parterapi

Et parterapiforløb er ikke kun til romantiske par.
Det tilbydes til en topersoners relation, om det så er et par, far-datter,
gode venner, kolleger eller andet.

Parterapi er et forløb, hvor både du og din partner deltager på lige fod. Ofte omhandler det kommunikationsvanskeligheder eller andre problemstillinger, der gør det svært at samarbejde, tilgive eller være trygge ved hinanden. Der kan være opstået brud i tilliden, eller I kan have opdaget, at I trigger noget i hinanden, trods jeres omsorg for hinanden.


I et parterapiforløb deler I begge jeres tanker, følelser og observationer. Vi arbejder med, hvordan jeres tilknytnings- og adfærdsmønstre er opstået, og hvordan I kan arbejde bedre sammen. 

Det er min erfaring, at det kan have en afgørende og positiv effekt på jeres relation, når en tredje objektiv person deler sine observationer og hjælper med at guide jer.

Det er mit ansvar at lytte til jer begge og forsøge at ”oversætte” jeres ønsker og behov for jeres respektive partnere.


Nogle kan føle, at hvis de skal gå i parterapi, betyder det, at forholdet er “i stykker” eller slut, men det modsatte gør sig ofte gældende. Forhold og andre nære relationer er svære, for det er netop her, de centrale temaer i livet – kærlighed, tillid, svigt, forladthedsfølelse – kommer i spil. Hvis I er ved en skillevej, hjælper jeg jer også med at finde vej, om det er nærmere hinanden eller fra hinanden. Det vigtigste er, at det føles rigtigt og mere tydeligt for jer. 


Det er min erfaring, at det altid er konstruktivt og styrkende for relationer, at vi er bedre til at kommunikere sammen. 

Scroll to Top