lavt selvværd

Usikkerhed og utilstrækkelighedsfølelse er noget, alle oplever engang i mellem, og det kan være af varierende grad. Det kan opstå i eksamenssituationer eller i nye forhold, hvor der er frygt for at blive forladt. Det opstår også ofte i situationer, hvor du er fokus for opmærksomhed, fx i store forsamlinger, eller hvis du kan holde en tale.

Men nogle oplever det mere grundlæggende og i så høj grad, at det bliver svært at leve det liv, de gerne vil.


Som mennesker vil vi gerne passe ind, opleve accept og være “en del af flokken”, og det har derfor stor værdi at være “god nok” (hvad det så end betyder). Der ligger en iboende angst for at blive udstødt ved ikke at være tilstrækkelig, da isolation eller afvisning engang kunne være meget risikabelt ift. overlevelse. I dag kan vi sagtens overleve i ensom- og usikkerhed, men det har en stor betydning for vores trivsel.


Hvis du grundlæggende kæmper med følelsen af mindreværd, vil det medføre psykisk sårbarhed og risiko for depression, angst og andre udfordringer. En vedvarende tilstand med lavt selvværd betyder daglig bekymring, rumination, ofte søvnvanskeligheder, tvivl og manglende overskud.


Når du ikke føler dig god nok, vil det farve alle livets forhold. Det påvirker dit selvbillede, din evne til at sætte grænser og få opfyldt dine behov, samt dine relationer. Du kan gå med tanker som: “hvornår opdager de, at jeg ikke er god nok?”, eller du kan udvikle strategier til at skjule, at du egentligt ikke føler dig værdig. Klassiske strategier vil fx være at overpræstere, please eller undgå socialt samvær og relationer.


Det er ensomt og hårdt at lide af lavt selvværd, men du er ikke alene. I næsten alle psykiske lidelser er der en komponent af mindreværd, og jeg har derfor meget erfaring med at arbejde med det. I et forløb hos mig vil vi for at opbygge selvværd arbejde med temaer som: selvfølelse, grænsesætning, behovsopfyldelse og negative automatiske tanker.


Der er absolut muligt at opbygge dit selvværd og få større tro på dig selv, så du kan leve det liv, du gerne vil.

Scroll to Top