AFHÆNGIGHED

Der kan opstå afhængighed af mange forskellige ting, hvoraf de klassiske er af alkohol, rusmidler og spil. Også spiseforstyrrelser, sex og dysfunktionelle relationer kan have et element af afhængighed. Afhængighed behandles i kommunal regi via fx et misbrugsbehandlingscenter. Nogle gange behandles det også dobbeltdiagnostisk i psykiatrien, hvor der både er et misbrug og en svær psykiatrisk lidelse.

Afhængighed/misbrug af lettere grad

Da jeg har arbejdet som misbrugsbehandler og med dobbeltdiagnoser, har jeg stor erfaring indenfor området.

Jeg tilbyder derfor forløb med fokus på afhængighedsproblematikker af lettere grad.


Har du et igangværende misbrug eller problematisk forbrug af fx rusmidler, vil jeg anbefale at søge hjælp i hhv. kommune og region, hvor du kan få et længerevarende gratis og specialiseret tilbud.


Har du derimod en vedvarende trang, frygt for tilbagefald eller et mønster, du gerne vil arbejde med, kan jeg hjælpe.

Jeg arbejder med konkrete værktøjer såsom behandling af trang, tilladende tanker og udvikling af afledningsstrategier. Samtidig forsøger jeg at afklare de dybereliggende årsager og vedligeholdende faktorer.


Min holdning til afhængighed er, at det er en måde, mennesket prøver at mindske lidelse. Afhængighed kan opstå hos alle, men nogle er mere disponeret. Det er aldrig et ønske at få et misbrug, men starter som en nødvendighed. Det har enorme konsekvenser for både den misbrugende og dennes pårørende, og det kan føles meget ensomt og tabuiseret at stå i.


Mit ønske er, at du med den rette hjælp ikke længere har brug for afhængighed som strategi eller selvmedicinering.

Scroll to Top